free web templates


Usluge

Instalacija jake struje:

• Uvođenje električnih vodova i pribora u zgrade i druge  građevinske objekte
• Popravak, adaptacija postojećih električnih vodova
• Elektroenergetske instalacije
• Montaža i spajanje elektroopreme
• Gromobranske instalacije i instalacije izjednačenja potencijala
• Instalacija unutarnje/vanjske rasvjete u privatnim i
poslovnim objektima
• Instalacija i održavanje javne rasvjete
• Fotonaponski sustavi
• Mjerenje ispravnosti električne instalacije i izdavanje atesta
 

Instalacija slabe struje:

• Strukturno kabliranje za LAN mreže
• Sustavi centralnog upravljanja i nadzora
• Instalacija i montaža kompjuterskih utičnica
• Instalacija i montaža kompjuterskih (rack) ormara
• Instalacije razglasa, ozvučenja i portafona
• Instalacija antenskih sustava
• Vatrodojavna instalacija