simple web maker
Mobirise

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta
ČU-PA povećanje konkurentnosti

Kratki opis projekta


Dana 17.11.2017. obrt ČU-PA Elektroinstalacijski radovi. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.06.0955. u svrhu provedbe projekta pod nazivom „ČU-PA povećanje konkurentnosti“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. - 2020., temeljem Poziva „E - impuls“ referentne oznake KK.03.2.1.06.

Cilj projekta


Cilj projekta je povećanje konkurentnosti obrta ČU-PA Elektroinstalacijski radovi, a što se ostvaruje kroz diversifikaciju usluga ulaganjem u materijalnu imovinu te javno dostupno i transparentno poslovanje poduzeća. Provođenje ovog projekta će rezultirati većim brojem usluga koje poduzeće pruža te na taj način očuvanjem i povećanjem radnih mjesta te povećanjem prihoda.

Očekivani rezultati projekta


• Prošireni dosadašnjih kapaciteti poduzeća kupnjom nove opreme
• Provedeno stručno osposobljavanje zaposlenika i unapređenje broja usluga poduzeća
• Izrađena web stranice poduzeća
• Povećan broj zaposlenih
• Povećani prihod od prodaje usluga


Ukupna vrijednost projekta
107.307,90 kn
Iznos koji sufinancira EU
75.904,12 kn
Razdoblje provedbe projekta
05.12.2018. – 01.10.2018.

Kontakt osoba za više informacija
Mislav Čuček, tel: +385 98 1340 859, email: mislavcucek@gmail.comViše informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika ČU-PA Elektroinstalacijski radovi.